Wonen, werken en ontmoeten

Een markante en dynamische plek

Bij de Buitenrustbruggen over het Spaarne op de kop van de Schipholweg, komen twee nieuwe gebouwen met appartementen en voorzieningen. 

Het leegstaande kantoorpand aan de Schipholweg 1 maakt plaats voor een hoog, duurzaam gebouw waar het prettig wonen, werken en verblijven is. Een dynamische plek met appartementen voor jong en oud. Met voorzieningen in de plint, plekken om te werken en een restaurant met terras op de zesde verdieping. Grootstedelijk, duurzaam en goed bereikbaar. Aan de J.J. Hamelinkstraat komt een lager, tweede gebouw, met sociale huurwoningen.

2 gebouwen

Het hogere gebouw

Meerdere volumes

Circa 179 appartementen
Sociaal, middelduur en vrije markt
 • Sociaal, middelduur en vrije markt
 • Wonen voor alle leeftijden
 • Wonen, werken, winkels en horeca
 • Restaurant met terras aan het Spaarne
 • Parkeergarage in het gebouw
 • Groene gevels

Aan de Schipholweg 1 komen wonen, werken, voorzieningen en horeca bij elkaar. Hier komt een gebouw met meerdere slanke torens op een bredere onderkant met 179 appartementen en kantoor- en bedrijfsruimten. Met aan de straatkant in de plint voorzieningen.

In het gebouw komen sociale huurwoningen, middenhuur-woningen en woningen voor de vrije markt. Bewoners kunnen hier vanaf het toekomstige OV-knooppunt gemakkelijk naar hun werk reizen. En wie niet reist kan gebruik maken van moderne bedrijfsruimtes of werkplekken in het gebouw zelf.

Hoogtepunt wordt het restaurant met terras op de zesde verdieping, dat uitkijkt over het Spaarne en de stad. Een mooie plek waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten.

Het lagere gebouw

Duurzaam en sociaal

Circa 64 sociale huurappartementen
Sociale huur
 • Zachte uitstraling
 • Duurzame materialen

Achter de Schipholweg 1, aan de J.J. Hamelinkstraat komt een gebouw met circa 64 sociale huurwoningen. De appartementen op de begane grond hebben de voordeur aan de straat, waardoor ook hier levendigheid ontstaat. Een duurzaam gebouw met een vriendelijke uitstraling door het gebruik van hout. Onder het gebouw komt een garage voor bezoekers.

Duurzame mobiliteit

Met deelmobiliteit, een (openbare) fietsenstalling en met het nieuwe OV-knooppunt werken we aan de toekomst: minder auto’s & meer fietsen! Natuurlijk is er rekening gehouden met autoparkeren. Er komen ongeveer 190 parkeerplekken. Ongeveer 170 parkeerplekken komen in en onder de gebouwen. Zo is er meer ruimte voor groen waardoor het ook buiten prettig verblijven is.

Locatie

Het hogere gebouw ligt aan de Schipholweg 1. Het lagere gebouw komt aan de J.J. Hamelinkstraat en vormt de overgang naar de Slachthuisbuurt. Gelegen aan het begin van de Schipholweg en langs het Spaarne maakt dit het een bijzondere locatie.

De komst van het nieuwe OV-knooppunt langs de Schipholweg draagt hier aan bij. De exacte locatie van het OV-knooppunt is nog onderwerp van studie door de gemeente.

Duurzaam

levendig

grootstedelijk

groene gevels

deelmobiliteit

Ontwerp

OC Spaarne 1 VOF ontwikkelt het project en werkt nu aan het ontwerp. In het ontwerp staat hoe de gebouwen er uit gaan zien en welke materialen we gaan gebruiken. Ook geeft het ontwerp een beeld van hoe er invulling wordt gegeven aan duurzaamheid en groen.

Gemeente Haarlem heeft als uitgangspunt hoogbouw voor deze locatie. Het hogere gebouw proberen we zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de omgeving aan de Schipholweg en bij de achterliggende Slachthuisbuurt. Met haar zachte uitstraling draagt het lagere gebouw daar aan bij.

Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) Knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid van de gemeente bevat uitgangspunten en randvoorwaarden voor dit ontwerp. Bijvoorbeeld over de hoogte en het volume van het aantal nieuwe woningen. Maar ook voor het parkeren in het gebied, het woonprogramma en de voorzieningen zoals horeca en bedrijfsruimte.

Op 1 juli 2021 is het SPvE door de gemeenteraad vastgesteld. Meer informatie over het SPvE en het nieuwe knooppunt leest u op de website van gemeente Haarlem. Klik hier voor informatie Knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid van de gemeente Haarlem. 

Nieuws

INFORMATIEBIJEENKOMSTEN

Op 20 juni 2022 is er een informatiemarkt geweest over het Knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid, waar ook de plannen voor Schipholweg 1 en J.J. Hamelinkstraat 17-45 werden gepresenteerd.

Op maandag 8 november en dinsdag 9 november 2021 zijn er informatiemomenten geweest voor omwonenden. Hier hebben wij informatie uitgewisseld en ideeën gekregen voor de voorzieningen die in het project kunnen komen. Mocht u deze bijeenkomst(en) gemist hebben, dan kunt u via onderstaande link de presentaties van de architect ervan downloaden. Ook de toelichting op de bezonningstudie door adviesbureau Peutz is hier te vinden.

Planning

2020

 • In juni is de startnotitie vastgesteld door de gemeenteraad. De buurt is hierover geïnformeerd.

 

2021

 • Juli: vaststelling Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) door gemeenteraad, na een inspraakprocedure. In het SPvE zijn de kaders vastgelegd waarbinnen het nieuwbouwplan verder mag worden uitgewerkt.
 • OC Spaarne 1 is met deze informatie verder gegaan en heeft in november de buurt geïnformeerd over haar plannen en ideeën opgehaald voor commerciële functies en groen.

 

2022

 • Eerste helft van het jaar: OC Spaarne 1 heeft verder gewerkt aan het ontwerp en de technische uitwerking.
 • Juni: de aanvraag omgevingsvergunning (met bestemmingswijziging) ingediend. Ook is voor enkele bomen een kapvergunning aangevraagd. Voor deze bomen geldt een herplantplicht.   Er geldt een uitgebreide procedure (6 maanden).
 • Juni: informatiemarkt Knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid, waaronder ook presentatie van onze nieuwbouwplannen.
 • In december is de anterieure overeenkomst met de gemeente Haarlem getekend. Daarnaast loopt de procedure aanvraag omgevingsvergunning.
 
 

2023

 • De laatste huurders hebben het gebouw aan de Schipholweg verlaten. In verband met leegstand en anti-kraak zitten er nu een aantal tijdelijke gebruikers in het gebouw (leegstandsbeheer). 
 • Zodra de vergunning is afgegeven, wordt de verdere planning ingevuld.    

ideeën, vragen of opmerkingen?

In het najaar 2021 hebben we omwonenden geïnformeerd over het concept ontwerp en hun ideeën gevraagd over bijvoorbeeld de voorzieningen en het groen.

Wij vinden het belangrijk om van u te horen wat u van dit project vindt, wat uw ideeën zijn of uw vragen. U kent de buurt goed en uw wensen kunnen misschien een plekje krijgen in ons project.

Wat is voor u belangrijk? Welke kansen ziet u voor de buurt? Laat het ons weten.

Wilt u liever bellen? Dat kan. Ons telefoonnummer is 023 – 206 23 00.

Interesse?

Heeft u interesse om hier straks te wonen en/of uw bedrijf te vestigen? Klik dan hier onder en vul het registratieformulier in. Wij zullen u dan in de toekomst via een nieuwsbrief op de hoogte houden.